Als Gewe­be­typ wer­den die indi­vi­du­el­len Gewe­be­merk­ma­le (HLA-Merk­ma­le) einer Per­son bezeich­net. Die­se Gewe­be­merk­ma­le wer­den in einem HLA-Labor bestimmt.